.: سارينا تا این لحظه ، 7 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد :.