آدرینا جون در مسیر پیشرفت1
4 شهریور ماه سومین دندون کوچولوی مرواریدی آدرینا جون هم دراومد و چند روزربعدش هم چهارمین دندونش دراومد که وقتی میخنده خیلی خوشگلتر میشه و دیگه الان به طور کامل چهار دست و پا میره


[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 15 شهريور 1396 | 8:32 | نویسنده : ماماني |