سارینا

به مناسبت روز دانش آموز در روز شنبه مورخ 15/8/95 مراسمی در دبستان شهدای رسانه برای سارینا جون و مابقی دانش آموزان مدرسه برگزار شد. به همین مناسبت یه کتاب به نامه " دشت الفبا" به دخترهای گلمون هم دادن.

جشن روز دانش آموز با حضور سركار خانم سياوشي عنايتي شاه نماينده مجلس شوراي اسلامي، سركار خانم پروازي مقدم مديريت آموزش و پرورش منطقه و سركار خانم صمدي معاونت مقطع ابتدايي در دبستان شهداي رسانه برگزار شد.