تاريخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 13:57 | نویسنده : ماماني |
تاريخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 13:56 | نویسنده : ماماني |
تاريخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 13:55 | نویسنده : ماماني |
تاريخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 13:54 | نویسنده : ماماني |
تاريخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 13:44 | نویسنده : ماماني |

خانم گل

 

خانم گل

 

دختر خانم هاي گل

 

 

 

 

 

 

 
[ موضوع : دفترچه خاطرات شيرين سارينا جون]
تاريخ : يکشنبه 13 بهمن 1392 | 14:24 | نویسنده : ماماني |
تاريخ : يکشنبه 13 بهمن 1392 | 14:19 | نویسنده : ماماني |

رستوران

 Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)

سارينا در منزل دايي

Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)

سارينا در منزل دايي

Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)Avazak.ir smili50 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)

سارينا در منزل دايي
[ موضوع : مناسبتها]
تاريخ : سه شنبه 8 بهمن 1392 | 12:50 | نویسنده : ماماني |

معمولا هميشه ماه آبان و آذر طرح سنجش بينايي براي بچه هاي سه تا شش سال برگزار ميشه ما هم براي اطمينان سارينا جون رو برديم سنجش بينايي كه بعد تست گرفتن مشخص شد چشاشاي نازش ضعيفه و اين باعث نگراني ما شد بعد از نشون دادن به متخصص و پيگيري ، عينك گذاشتن براي دختر گلي ما ضروري شد اولين روزي كه دخترگلم عينك روي چشاي قشنگش گذاشت روز دوشنبه چهارم آذر ماه 92 بود فكر كنم راه سختي رو در پيش داشته باشيم خدا خودش چشاي نازش رو زود زود خوب كنه .

سارينا نازگلي

Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1) 

 

سارينا جون

 

 
[ موضوع : دفترچه خاطرات شيرين سارينا جون]
تاريخ : سه شنبه 8 بهمن 1392 | 12:47 | نویسنده : ماماني |

سارينا در مراسم ميلاد پيامبر

 Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)

سارينا در مراسم ميلاد پيامبر

Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1) 

سارينا در مراسم ميلاد پيامبر

Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1) 

سارينا در مراسم ميلاد پيامبر
[ موضوع : مناسبتها]
تاريخ : سه شنبه 8 بهمن 1392 | 12:43 | نویسنده : ماماني |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد